top of page
Search
  • Writer's pictureAkshay Sharma

Tere Hawale(Em) (G) (Am) (D)

Na Hoke Bhi Kareeb Tu Hamesha Paas Tha


(Em) (G) (C) (D)

Ke Sau Janam Bhi Dekhta Main Tera Raasta


(G) (Am) (B7) (Em)

Jo Bhi Hai Sab Mera Tere Hawale Kar Diya


(G) (Am) (C) (D) (Em)

Jism Ka Har Ruaan Tere Hawale Kar Diya


(C) (Cm) (Em) (D) (Em)

Jo Bhi Hai Sab Mera Tere Hawaale Kar Diya


(G) (Am) (C) (Cm) (C)

Jism Ka Har Ruaan Tere Hawaale Kar Diya63,943 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page